Filosoofia

TOODE →

Kõige aluseks on toode ja vajadus selle tuntuse või läbimüügi suurendamisks.

BRIIF →

Täpse turundusplaani koostamiseks on hädavajalik nii toote kui saavutatava eesmärgi võimalikult üksikasjalik kirjeldus.

STRATEEGIA →

Turundusstrateegia valimine tuleneb eesmärkide püstitusest. Koos kliendiga valime parima võimaliku strateegia ning efektiivseima taktika.

ELLUVIIMINE →

Kampaania elluviimine toimub vastavalt eelnevate punktide tulemustele. Eduka kampaania eeldus on põhjalik eeltöö.

ANALÜÜS

Peale kampaania lõppu analüüsime alati koos kliendiga püstitatud eesmärkide saavutamise tulemuslikkust.